Dystynkcje OSP - OSP Cisie

Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu
Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu
Przejdź do treści

Menu główne:

Dystynkcje OSP

Źródło: www.zosprp.pl
Zasady Przyznawania Stopni w OSP Cisie.

 
STRAŻAK - WSTĄPIENIE DO OSP.
ST. STRAŻAK - UKOŃCZENIE SZKOLENIA PODSTAWOWEGO OSP.
DOWÓDCA ROTY - TRZYLETNI STAŻ* W STOPNIU ST. STRAŻAKA LUB UKOŃCZENIE KURSU RAT. TECH./KPP.
POMOCNIK DOWÓDCY SEKCJI - TRZYLETNI STAŻ* W STOPNIU D-CY ROTY ORAZ UKOŃCZENIE KURSU RAT. TECH/KPP.
DOWÓDCA SEKCJI - UKOŃCZENIE KURSU DOWÓDCÓW OSP.
POMOCNIK DOWÓDCY PLUTONU - UKOŃCZENIE KURSU NACZELNIKÓW OSP ORAZ DWULETNI STAŻ* W STOPNIU DOWÓDCY SEKCJI.
DOWÓDCA PLUTONU - UKOŃCZENIE KURSU KOMENDANTA GMINNEGO OSP I JEDEN ROK STAŻU*
W STOPNIU POMOCNIKA D-CY PLUTONU, LUB TRZYLETNI STAŻ* W STOPNIU POMOCNIKA D-CY PLUTONU.
PREZES - STOPIEŃ NADAWANY W PRZYPADKU WYBORU DO ZARZĄDU OSP, NA STANOWISKO PREZES OSP.
WICEPREZES - NACZELNIK - STOPIEŃ NADAWANY W PRZYPADKU WYBORU DO ZARZĄDU OSP, NA STANOWISKO WICEPEZES - NACZELNIK OSP.
ZASTĘPCA NACZELNIKA - STOPIEŃ NADAWANY W PRZYPADKU WYBORU DO ZARZĄDU OSP, NA STANOWISKO ZASTĘPCA NACZELNIKA OSP.
CZŁONEK ZARZĄDU - STOPIEŃ NADAWANY W PRZYPADKU WYBORU DO ZARZĄDU OSP, NA STANOWISKO CZŁONEK ZARZĄDU.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ - STOPIEŃ NADAWANY
W PRZYPADKU WYBORU DO ZARZĄDU OSP, NA STANOWISKO PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ.
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ - STOPIEŃ NADAWANY W PRZYPADKU WYBORU DO ZARZĄDU OSP, NA STANOWISKO CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ.
 
 
- STAŻ* zalicza się w momencie uzyskania przez druhnę/druha minimum 20-procentowego udziału, w (działaniach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeniach imprez oraz ćwiczeniach)
w skali roku kalendarzowego.
 
 
           ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KG PSP Z 2006 R. W SPRAWIE SYSTEMU SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH :
 
 
a). Od osób, które ukończyły co najmniej kurs nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej lub kurs dla osób odbywających służbę zastępczą w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a są członkami Ochotniczych Straży Pożarnych, nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.
 
b). Osoby, które ukończyły co najmniej kurs nauczania kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej,spełniają wymagania kwalifikacyjne do pełnienia funkcji dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych, Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendantów Gminnych ZOSP RP.


Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu.
Cisie, ul. Cisiańska 63
42-290 Blachownia
Prezes - Kocher Rafał, tel. 668 363 992
Naczelnik - Hadrian Daniel, tel. 600 818 445
Dane kontaktowe:
e-mail: straz.ospcisie@gmail.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego