Historia Powstania - OSP Cisie

Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu
Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu
Przejdź do treści

Menu główne:

Historia Powstania

Jedno z pierwszych zdjęć strażaków z Cisia wykonane w pierwszym roku działalności OSP. Siedzą od lewej:
I rząd: Gloc Marian, Ladra Kazimierz, Sneka Adam.
II rząd: Fajer Józef, Kwiatkowski Zygmunt, Marmol Jan, Trzepizur Stefan, Wilk Józef, Fajer Franciszek, Krawczyk Bronisław, Cichoń Bolesław, Pisula Zygmunt.
III rząd: Dudek Stefan, Trzepizur Eugeniusz, Gołdowski Zygmunt, Trzepizur Stanisław, Gołdowski Adam, Wilk Józef, Głąb Adam.
IV rząd: Fajer Jan, Kozak Antoni, Pietrzak Konstanty, Garus Stefan, Mroczk Stefan, Ceglarek Adam.
 
Położona wśród lasów wsi Cisie nie miała do roku 1948 zorganizowanej jednostki chroniącej mieszkańców w razie klęski żywiołowej. W tym właśnie roku 17 maja o godzinie 17.00 Walne zebranie gromady Cisie w liczbie 68 mieszkańców podjęło Uchwałę o założeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Chęć uczestnictwa w jej działaniu wyraziło 22 członków. Prezesem I-go Zarządu został Antoni Kozak, a naczelnikiem Bronisław Krawczyk.
 
Każda rodzina wpłacała na rzecz 200zł rocznie. Dochody czerpano z dzierżawy pastwisk gromadzkich pod wypas bydła i polowania, z zabaw i loterii fantowych. Druhowie co niedzielę odbywali 2 godzinne zbiórki szkoleniowe. Pierwszym zakupem była ręczna pompa (sikawka) nabyta od OSP Węglowice.
 

 
Inne fakty z życia OSP:

1950r. - zakup beczkowozu na bazie wozu konnego oraz sprzętu podręcznego i węży. Rozpoczęcie budowy drewnianej remizy na ofiarowanym terenie przez Pana Bolesława Cichonia.,

1958r. - zakup motopompy, węży ssawnych i tłocznych oraz nowego beczkowozu na ogumionym wozie,

1964r. - zakup placu pod budowę remizo-świetlicy,

1968 - 1970r. - budowa remizo-świetlicy i jej oddanie do użytku 28 czerwca 1970r.
O wartości 960 000zł,
 
1975r. - zakup samochodu „Lublin” z OSP Nowiny,
 
1976r. -  w wyniku nowego podziału administracyjnego jednostka przechodzi w obręb Miasta
i Gminy Blachownia,
 
1978r. - Jubileusz 30-lecia i przekazanie Jednostce sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Cisia,
 
1985r. - przekazanie przez ZEM Blachownia samochodu „Star” oraz motopompy PO-5
 
1990r. - poprawa łączności poprzez zakup radiostacji do wozu bojowego oraz dwóch radiostacji nasobnych,
 
1992r. - przekazanie przez ZEM Blachownia samochodu „Star 244 GBA”, większego nowocześniejszego technicznie; udział w klęsce pożaru lasów; dobudowanie nowego boksu garażowego,
 
1993r. - powstanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
 
1995r. - jednostka otrzymuje samochód „Nysa”,
 
1998r. - Jubileusz 40-lecia, przekazanie i poświęcenie nowego sztandaru.
Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu.
Cisie, ul. Cisiańska 63
42-290 Blachownia
Prezes - Kocher Rafał, tel. 668 363 992
Naczelnik - Hadrian Daniel, tel. 600 818 445
Dane kontaktowe:
e-mail: straz.ospcisie@gmail.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego